Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 ngày 21/02/2024

Những nội dung chính:
- Phát động tháng nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”
- Hà Nội: Đường dành cho xe đạp ven sông Tô Lịch vắng người đi
- Chống hoạt động tâm linh biến tướng, mê tín dị đoan dịp đầu năm mới
21:05 - 21/02/2024