Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 ngày 22/12

Những nội dung chính có trong bản tin 18h00 ngày 22/12:
- Phát huy truyền thống “bộ đội cụ Hồ” trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc
- Làm thêm giờ để đáp ứng nhu cầu kiểm định phương tiện cuối năm
23:58 - 22/12/2022