Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 ngày 25/05/2023

Những nội dung chính có trong Bản tin:
- Cần có chính sách ưu đãi về đất đai đối với một số mô hình Hợp tác xã
- Cần thiết phải định danh tài khoản mạng xã hội
- Nato thừa nhận chia rẽ nội bộ về vấn đề kết nạp Ukraine
22:39 - 25/05/2023