Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 ngày 26/5/2024

Những tin chính:
+ Nâng cao năng suất lao động là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa mang tính chiến lược, dài hạn
+ Huy động thêm 800 nhân lực hỗ trợ thi công đường dây 500KV mạch 3
+ Hương vị cơm nhà - Sự xa xỉ với giới trẻ hiện nay
23:26 - 26/05/2024