Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 ngày 27/2/2024

Những nội dung chính:
- Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2
- Ghép tạng - Dấu ấn của ngành Y học Việt Nam
- Cần cơ chế đặc thù về tuổi nghỉ hưu với giáo sư, phó giáo sư
21:03 - 27/02/2024