Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 ngày 28/9/2023

Những nội dung chính:
- Chính phủ họp chuyên đề xây dựng Pháp luật tháng 9
- Rút ngắn thời gian lập báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước
- Đề xuất công bố hết dịch Covid-19 thuộc nhóm A
- Thế giới đau đầu trước dòng người di cư tăng đột biến
20:36 - 28/09/2023