Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 ngày 30/12

Những tin chính có trong chương trình:
-Việt Nam tăng 7 bậc về chỉ số sẵn sàng trí tuệ nhân tạo
- Ngăn chặn việc chống đối người thi hành công vụ: cần bắt đầu từ văn hoá giao thông
- “Thế giới năm 2022 và triển vọng 2023”
20:34 - 30/12/2022