Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h00 ngày 8/1

Những tin chính trong chương trình:
- Kỳ họp bất thường của Quốc hội và những quyết sách cho phát triển
- Hà Nội: khi nào bài toán thiếu chỗ đỗ xe được giải
- Phố đi bộ Trịnh Công Sơn “tái sinh” thu hút du khách trở lại
20:50 - 08/01/2023

Xem lại: Bản tin nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 8/1

Xem lại: Bản tin nhịp sống hôm nay 18h00 ngày 7/1