Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h30 ngày 02/08/2020

Nội dung chính có trong Bản tin Nhịp sống hôm nay:
- Thủ tướng chủ trì họp trực tuyến toàn quốc về phòng, chống Covid-19
- Hiến máu nhân đạo - Nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng
- Israel nối lại các đường bay quốc tế từ 16/8
19:47 - 02/08/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.