Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h30 ngày 03/01/2021

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Ca nhiễm biến chứng SARS-CoV-2 không có khả năng lây cộng đồng
- Dịch vụ ăn uống, xem phim đông khách trong dịp nghỉ Tết Dương lịch
- WHO điều tra nguồn gốc Covid-19 tại Vũ Hán, Trung Quốc
15:10 - 06/01/2021

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.