Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h30 ngày 03/07/2020

Nội dung chính có trong Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h30 ngày 03/07/2020:
- Đảm bảo an ninh, an toàn mạng đáp ứng chia sẻ thông tin
- Hà Giang tập trung ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi
- Đảm bảo tiến độ cung ứng sách giáo khoa cho năm học mới
21:12 - 03/07/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây/.