Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h30 ngày 06/06/2020

Nội dung chính có trong Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h30 ngày 06/06/2020:
- Xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020
- Thanh tra thi THPT 2020 gồm 3 cấp
- WHO cập nhật khuyến cáo về việc đeo khẩu trang phòng lây nhiễm dịch Covid-19
21:19 - 06/06/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.