Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h30 ngày 08/06/2020

Những nội dung chính có trong Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h30 ngày 8/6/2020:
- Tận dụng cơ hội vàng từ EVFTA
- Liên kết trong sản xuất nông nghiệp để phát triển bền vững
- Mỹ: Chính quyền tp Minneapolis tuyên bố giải thể sở cảnh sát
13:01 - 09/06/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.