Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h30 ngày 10/05/2021

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Cần đặc biệt quan tâm việc phòng dịch tại các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, bệnh viện
- Người dân Thủ đô vẫn khá chủ quan trong phòng chống dịch
- Thủ tướng Nhật Bản: Chưa bao giờ “đặt Thế vận hội lên hàng đầu”
11:05 - 14/05/2021

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.