Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h30 ngày 12/10/2020

Nội dung chính có trong chương trình:
- Đảng bộ Hà Nội cần phải có tầm nhìn xa hơn nữa
- Phải giữ vững và mài sắc hơn 'thanh bảo kiếm' bảo vệ Đảng, Tổ quốc, Nhà nước và nhân dân
- Virus SARS-CoV-2 tồn tại trên kính và tiền giấy tới 28 ngày
06:58 - 14/10/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.