Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h30 ngày 12/11/2020

Nội dung chính có trong Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h30 ngày 12/11/2020:
- Khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan
- Quốc hội thảo luận Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP. Hồ Chí Minh
15:14 - 15/11/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.