Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h30 ngày 14/4/2021

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Dự án Metro Line 3 Hà Nội đã có trên 3,5 triệu giờ làm việc an toàn
- Ớt, hành rớt giá, nông dân Bình Định khó tìm đầu ra
- Ấn Độ: Phong tỏa bang Maharashtra trong 15 ngày
22:30 - 16/04/2021

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.