Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h30 ngày 16/11/2020

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
- Công bố ứng dụng "VSSID - Bảo hiểm xã hội số"
- Chỉnh sửa sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh Diều
15:55 - 18/11/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.