Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h30 ngày 17/11/2020

Nội dung chính có trong Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h30 ngày 17/11/2020:
- Bế mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
- Tấm lòng của các nhà báo VOV
- Giáo dục thể chất trong trường học chưa đạt hiệu quả
13:07 - 21/11/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.