Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h30 ngày 2/9/2020

Nội dung chính có trong chương trình:
- Giá trị trường tồn của Tuyên ngôn Độc lập
- Ký ức của người bảo vệ lễ đài Quốc khánh 2/9/1945
- Tết Độc lập, viếng Lăng nhớ Bác
- Nhiều hoạt động kỷ niệm 2/9 tại các nước
21:36 - 02/09/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.