Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h30 ngày 22/08/2020

Nội dung chính có trong Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h30 ngày 22/08/2020
- Hà Nội họp bàn giải pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh
- Đà Nẵng tìm người tiếp xúc 3 tiểu thương mắc Covid-19
- TP. Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Quốc phòng bàn giao đất tại khu vực Ba Son
20:05 - 22/08/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.