Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h30 ngày 22/11/2020

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Thủ tướng phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia 2021-2025
- Xuất khẩu gạo nỗ lực về đích
- Thái Lan: Xuất hiện ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng
16:03 - 26/11/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.