Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h30 ngày 25/03/2021

Nội dung chính có trong chương trình:
- Cần tăng cường đầu tư cho công tác xây dựng luật
- Hiệu quả từ mô hình “Em nuôi của Đoàn” ở Quảng Trị
- Bỉ áp đặt lệnh phong tỏa mới đối phó với làn sóng dịch bệnh thứ ba
10:00 - 28/03/2021

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.