Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h30 ngày 25/09/2020

Nội dung chính có trong Bản tin Nhịp sống hôm nay:
- Diễn đàn: "Trí thức Việt Nam trong sự phát triển đất nước"
- BV Phụ sản Hà Nội ứng dụng thành công kỹ thuật cao trong điều trị hội chứng truyền máu song thai
- Hàn Quốc chuẩn bị giai đoạn chống dịch then chốt
15:19 - 26/09/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.