Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h30 ngày 28/5/2021

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Lào Cai hỗ trợ Bắc Giang phòng, chống dịch
- Xã hội hóa mua vaccine - doanh nghiệp sẵn sàng tham gia
- Nhật Bản tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp đến 20/6
16:13 - 31/05/2021

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.