Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h30 ngày 29/12/2021

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Ban Quản lý Lăng phát động phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, mẫu mực, trách nhiệm, phát triển”
- Hà Nội: Quy định biện pháp phòng chống dịch với người nhập cảnh
- Australia: Covid-19 tăng phi mã
08:32 - 02/01/2022

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.