Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h30 ngày 30/11/2020

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ tấm gương, mô hình học tập
- Bệnh nhân số 1138 có kết quả âm tính lần 1
- Hồng Kông, Trung Quốc tái đóng cửa các trường học do dịch Covid-19
16:23 - 02/12/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.