Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h30 ngày 6/5/2021

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ghi nhận 42 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2
- Tuyên Quang truy vết các trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cơ sở 2
15:48 - 10/05/2021

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.