Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h30 ngày 7/4/2021

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ, 12 Bộ trưởng, Trưởng ngành
- Khủng hoảng sức khỏe tâm thần tại Việt Nam
- Các nhà nghiên cứu Chile cảnh báo vaccine không có hiệu lực bảo vệ nếu chỉ tiêm một mũi đầu tiên
23:45 - 09/04/2021

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.