Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h30 ngày 8/3/2021

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Nỗ lực ngăn chặn hành vi bạo hành phụ nữ tại Việt Nam
- Thực hiện những mũi đầu tiên trong chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử
- Phụ nữ và trẻ em gái ở vị trí trung tâm trong định hình một tương lai bình đẳng, phục hồi từ đại dịch
17:06 - 10/03/2021

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.