Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay ngày 01/04/2024

Nội dung chính:
- UB Thường vụ QH tổ chức phiên họp Chuyên đề Pháp luật
- Cảnh báo xu hướng tấn công mã nguồn dữ liệu tăng cao
- Đẩy mạnh tuyên truyền PCCC qua ứng dụng công nghệ
- Người dân Đức phản đối việc tăng chi tiêu quốc phòng của NATO
21:36 - 01/04/2024