Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay ngày 13/3/2024

Những tin chính:
- “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” hiệu quả thực chất, không màu mè, hình thức
- Giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
- Khánh Hòa: Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học
04:51 - 14/04/2024