Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay ngày 21/5/2024

Những tin chính:
- Quy định chặt nhưng không làm hạn chế lợi ích của xe hợp đồng
- Tất cả tàu khai thác cá phải đảm bảo hợp pháp
- Hà Nội: Đường dành cho người đi bộ trở thành điểm tập kết rác thải


06:25 - 22/05/2024