Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống thường ngày 25/2020

Nội dung chính có trong Bản tin Nhịp sống thường ngày 25/03/2020:
- Quân đội Nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt đi đầu trong công tác phòng chống dịch Covid-19
- Bữa ăn thắm tình quân dân
- Hà Nội: Sau lệnh cấm 2 ngày, nhiều người vẫn mang đồ tiếp tế cho người cách ly
21:17 - 25/03/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống thường ngày đã phát sóng của Vietnam Journey tại đây./.