Video Bản tin Sức khỏe 24H

Bản tin Sức khỏe 24H ngày 13/12/2023

Những nội dung chính:
- Công tác phòng chống tác hại thuốc lá tại Việt Nam
- Công nghệ mới mang hy vọng cho người gặp vấn đề về răng lợi
- Mối nguy hiểm từ bệnh trầm cảm “Cộng đồng”
21:53 - 13/12/2023