Video Tạp chí Y tế và Sức khỏe cộng đồng

Bản tin Sức khỏe 24H ngày 19/7/2023

Trong chương trình hôm nay:
- Bảo vệ sức khỏe nhân dân trong mùa mưa lũ
- Thành phố Hồ Chí Minh bệnh tay chân miệng đang gần đến "đỉnh dịch"
- U xơ tử cung ngày càng gia tăng ở phụ nữ

15:43 - 04/08/2023