Video Bản tin Sức khỏe 24H

Bản tin Sức khỏe 24H ngày 22/12/2023

Những nội dung chính:
- Tập trung cứu chữa học sinh bị thương vụ sập trần lớp học
- Tổng kết chương trình chống lao quốc gia năm 2023
- Châm cứu giúp phục hồi sau đột quỵ
11:13 - 23/12/2023