Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch 11h30 ngày 03/03/2020

Nội dung chính có trong Bản tin Văn hóa - Du lịch 11h30 ngày 03/03/2020:
- Hàng không cần hạn chế các chuyến bay đến các nước có dịch
- Bản quyền sách nói - câu chuyện chưa có hồi kết
- Châu Âu nâng mức độ rủi ro vì dịch Covid-19
16:41 - 03/03/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng của Vietnam Journey tại đây./.