Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch 11h30 ngày 21/10/2020

Nội dung chính có trong Bản tin Văn hóa - Du lịch 11h30 ngày 21/01/2020:
- Thủ tướng ký quyết định công nhận 27 bảo vật quốc gia
- Về Đông Hồ tìm hiểu ý nghĩa những bức tranh chuột
- Tăng trưởng du lịch quốc tế toàn cầu trong năm 2019 giảm sút
16:38 - 21/01/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng của Vietnam Journey tại đây./.