Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch 11h30 ngày 22/04/2020

Những nội dung chính có trong Bản tin Văn hóa - Du lịch 11h30 ngày 22/04/2020:
- V.I.Lê-nin - Nhà tư tưởng vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới
- Ra mắt bộ sản phẩm "Ở nhà cùng Việt Nam" dành cho du khách quốc tế
15:21 - 22/04/2020

Mời quý vị xem các chương trình Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng trên Vietnam Journey tại đây./.