Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hoá - Du lịch 11h30 ngày 28/4/2024

Nội dung chính:
- Tổ chức “Liên hoan múa rối quốc tế 2024” vào tháng 10
- Lễ hội bánh mì Việt Nam trở lại, xác lập một kỷ lục mới
- Không tùy tiện tăng giá, ép khách, gây ảnh hưởng xấu đến ngành du lịch
- Văn hoá K-Pop thịnh hành trong giới trẻ Nga
14:30 - 28/04/2024