Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch 11h30 ngày 30/01/2020

Nội dung chính có trong Bản tin Văn hóa - Du lịch 11h30 ngày 30/01/2020:
- Đón nhận bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Xương Giang và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang 2020
- Đa dạng các hoạt động văn hóa dân gian phục vụ Tết
16:47 - 30/01/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng của Vietnam Journey tại đây./.