Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch 17h30 ngày 24/1/2021

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Hoàn thiện dự thảo chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030
- Biến di sản ẩm thực thành tài sản quốc gia
- Ông vua truyền hình Larry King qua đời do Covid-19
10:52 - 27/01/2021

Mời quý vị đăng ký để theo dõi Kênh truyền hình VOVTV trên Youtube tại đây.