Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch 17h30 ngày 28/05/2020

Bản tin Văn hóa - Du lịch 17h30 ngày 28/05/2020:
- Khai mạc Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XI
- EVFTA và EVIPA: "Cánh cửa" vực dậy ngành du lịch
- Công viên Disneyland lên kế hoạch mở cửa trở lại tại Florida, Mỹ
14:09 - 29/05/2020

xem các chương trình Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.