Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch 18h00 ngày 11/06/2019

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Đài Tiếng nói Việt Nam đăng cai cuộc thi Tiếng hát ASEAN tại Quảng Ninh
- Bắc Ninh đi đầu trong đãi ngộ nghệ nhân
- Nasa đưa nhạc BTS lên mặt trăng vào năm 2024
21:46 - 11/06/2019