Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch 18h30 ngày 01/04/2020

Nội dung chính có trong Bản tin Văn hóa - Du lịch 18h30 ngày 01/04/2020:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu cán bộ làm việc tại nhà
- Sinh viên Việt Nam tại Indonesia với thông điệp “Đứng yên khi Tổ quốc cần”
- Hàn Quốc xử phạt 1 năm tù đối với người vi phạm cách ly
08:06 - 02/04/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng của Vietnam Journey tại đây./.