Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch 18h30 ngày 06/04/2020

Nội dung chính có trong Bản tin Văn hóa - Du lịch 18h30 ngày 06/04/2020:
- Yêu cầu rà soát người nước ngoài tại Việt Nam đã hết hạn Visa
- Ấn Độ: Tắt đèn ủng hộ phòng chống Covid-19
- Bình Định phê duyệt đề án đảm bảo môi trường trong hoạt động du lịch đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
20:42 - 06/04/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng của Vietnam Journey tại đây./.