Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch 18h30 ngày 09/03/2020

Nội dung chính có trong Bản tin Văn hóa - Du lịch 18h30 ngày 09/03/2020:
- Hạn chế lây lan dịch Covid-19 qua đường du lịch
- Hai du khách người Anh nhiễm Covid-19 đi đến nhiều địa điểm ở Đà Nẵng
- Người dân Mỹ được khuyến cáo không nên đi lại bằng du thuyền
20:38 - 09/03/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng của Vietnam Journey tại đây./.