Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch 18h30 ngày 19/04/2020

Nội dung chính có trong chương trình:
- Khắc họa chân dung người lãnh đạo trong tranh cổ động - là cách hun đúc tinh thần quyết chiến, quyết thắng của nhân dân với “giặc” Covid-19
- Các rạp phim gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19
- Ngành du lịch Thái Lan chuẩn bị cho thời kỳ hậu Covid-19
20:26 - 19/04/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng của Vietnam Journey tại đây./.