Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch 18h30 ngày 31/03/2020

Nội dung chính có trong Bản tin Văn hóa - Du lịch 18h30 ngày 31/03/2020:
- Thủ tướng ban hành chỉ thị cách ly toàn xã hội trong 15 ngày, kể từ 1/4/2020
- Phát hành bộ tem chung tay phòng chống dịch Covid-19
- Đấu giá các tác phẩm nghệ thuật để hỗ trợ y, bác sĩ vượt qua đại dịch Covid-19
22:17 - 31/03/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng của Vietnam Journey tại đây./.